Thứ 5, ngày 22/02/2024
Chào mừng Quý khách đến với trang thông tin điện tử dịch vụ pháp lý chính thức của Luật sư Apolo - Quý khách vui lòng liên hệ tại địa chỉ giao dịch số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua số điện thoại: 0903.600.347 / 0914.006.939 để được chúng tôi tận tình tư vấn
Các hình thức đầu tư tại Việt Nam

* Về các hình thức đầu tư trực tiếp:

+ Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

+ Đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC),  Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO),  Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

+ Đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

+ Đầu tư phát triển kinh doanh.

+ Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

+ Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

* Về các hình thức đầu tư gián tiếp như:

+ Đầu tư bằng việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; thông qua quỹ đầu tư chứng khoán; thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

+ Đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức, cá nhân và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Lĩnh vực doanh nghiệp
Các bài viết liên quan
Đường dây nóng
Mobile: 0913.479.179  
Email: biz@law.org.vn  

Hỗ trợ khách hàng
0914.444.041
0914.006.939
0903.600.347
Email: contact@law.org.vn